Zaznacz stronę

Polska Liga Bocci 2021

PFRON – środki finansowe na realizację zadania ustawowego określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”

Kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”

Nazwa zadania: POLSKA LIGA BOCCI 2021

Termin realizacji projektu: 01.04.2021-31.12.2021

Wartość dofinansowania: 301 392,00zł

Całkowita wartość zadania: 377 409,69zł

Cel i opis: Pokonywanie barier fizycznych, społecznych i stworzenie równych szans podejmowania aktywności w różnych dziedzinach życia osobom z najcięższymi dysfunkcjami narządu ruchu. Rozwój ich sprawności psychofizycznej i integracyjnej, społecznej poprzez uczestnictwo w Polskiej Lidze Bocci. Wyłonienie Mistrzów kraju i Reprezentacji Narodowej, promocja Bocci jako atrakcyjnej i efektywnej aktywności sportowej.

Polska Liga Bocci 2021 1 - Polska Boccia  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Polska BocciaPolska Liga Bocci 2021 2 - Polska Boccia

Skip to content