Zaznacz stronę

Ogólnopolski system treningów w dyscyplinie paraolimpijskiej BOCCIA – sportu zawodników z ciężkimi dysfunkcjami narządu ruchu (BOCCIA 2020)

W Konkursie „Kierunek AKTYWNOŚĆ”, w ramach 2-go kierunku pomocy „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” typ projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”, dofinansowanie otrzymał projekt pn. „Ogólnopolski system treningów w dyscyplinie paraolimpijskiej BOCCIA – sportu zawodników z ciężkimi dysfunkcjami narządu ruchu (BOCCIA 2020)”. W ramach projektu w 2020 roku prowadzone będą zajęcia szkoleniowe Bocci w dziewięciu ośrodkach. Dofinansowanie: 413 000,-. Termin realizacji zadania: 01.04.2020-31.03.2021

Zajęcia prowadzone będą w następujących ośrodkach:

  • Głogów
  • Kielce
  • Kraków
  • Owczegłowy
  • Poznań
  • Rudzica
  • Warszawa
  • Zamość
  • Zielona Góra
Skip to content