Zaznacz stronę

Ogólnopolski System Treningów 2021

PFRON – środki finansowe na realizację zadania ustawowego określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”

Kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”

Nazwa zadania: OGÓLNOPOLSKI SYSTEM TRENINGÓW – 2021

Termin realizacji projektu: 01.04.2021-31.03.2022

Wartość dofinansowania: 540 000,00zł

Całkowita wartość zadania: 568 534,62zł

Cel i opis: Pokonywanie barier społecznych, psychologicznych oraz fizycznych, zwiększenie sprawności i samodzielności 72 osób  z niepełnosprawnością, z ośmiu województw poprzez udział w systematycznych zajęciach sportowych Bocci. Celem projektu jest również pozyskanie większej liczby ON do systematycznego uprawiania aktywności ruchowej w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2022 r.

Ogólnopolski System Treningów 2021 1 - Polska Boccia  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Polska BocciaOgólnopolski System Treningów 2021 2 - Polska Boccia

Skip to content