Romuald Schmidt – Prezes PFBN i PZBocci

Absolwent Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu. W 1992 roku zainicjował wprowadzenie Bocci w Polsce. Współorganizator krajowego systemu Bocci – inicjator powołania PFBN i PZBocci.

kontakt: romuald@polskaboccia.pl

Beata Dobak-Urbańska – Wiceprezes PFBN i PZBocci

Absolwent Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Poznaniu. Współorganizator krajowego systemu Bocci. Od 1994 roku odpowiada w Polsce za tworzenie regulaminów Bocci oraz kształcenie kadr szkoleniowych i sędziów. Szef Komisji Klasyfikacji Medycznej.

kontakt: beata@polskaboccia.pl

Ireneusz Klimek – Wiceprezes PFBN i PZBocci

Fizjoterapeuta, oligofrenotyflopedagog. Propaguje sport-terapię dla osób z Porażeniem Mózgowym. Współinicjator wprowadzenia klasyfikacji w Polskiej Bocci. Koordynator Polskiej Reprezentacji Bocci.

kontakt: ireneusz@polskaboccia.pl

Mieczysław Nowak – Członek Zarządu PFBN, Członek Komisji Rewizyjnej PZBocci

Od ponad 20 lat pracuje wolontarystycznie w strukturach organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Propagator sportu i aktywnego wypoczynku dla tych osób. Instruktor i sędzia Bocci.

kontakt: mieczyslaw@polskaboccia.pl

Danuta Tarnawska – Członek Zarządu PFBN, Sekretarz PZBocci

Absolwent AWF Wrocław – kierunek nauczycielski, trenerski. Specjalizacja: Rehabilitacja Ruchowa. Promuje Boccię poprzez prowadzenie szkolenia sportowego i organizację prestiżowych turniejów o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym.

kontakt: danuta.tarnawska@start.zgora.pl

Halina Lipowska – Członek Zarządu PFBN

Działaczka na rzecz sportowej Bocci od 2004 r., trenerka młodzieży od 2006 r. Ukończyła kursy sędziowskie wraz z kursami doskonalącymi dla trenerów/instruktorów w roku 2010, rok później zaś warsztaty z zakresu rozwijania dyscyplin sportowych dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.

kontakt: h.lipowska@wp.pl

Marek Barszczyk – Członek Komisji Rewizyjnej PFBN

Od 2009 roku prezes, trener i opiekun zawodników Klubu Sportowego PAMARA Boccia w Lublinie.

kontakt: kspamaraboccia@onet.pl

Monika Naworol – Członek Komisji Rewizyjnej PFBN

Anna Ciesiołkiewicz-Piotrowska – Członek Komisji Rewizyjnej PFBN

Maria Stachowiak – Członek Komisji Rewizyjnej PZBocci

Małgorzata Szkudlarska – Członek Komisji Rewizyjnej PZBocci

Dariusz Borowiec – Klasyfikator PFBN

Klasyfikator Międzynarodowy pierwszego stopnia (kurs CPISRA – kurs zaliczony w 2013 roku). Zajmuje się klasyfikacją zawodników dla PFBN i PZBocci.

kontakt: dborowiec@op.pl
telefon: +48 517 447 518