Romuald Schmidt – Prezes PZBocci

Absolwent Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu. W 1992 roku zainicjował wprowadzenie Bocci w Polsce. Współorganizator krajowego systemu Bocci – inicjator powołania PFBN i PZBocci.

kontakt: romuald@polskaboccia.pl

Beata Dobak-Urbańska – Wiceprezes PZBocci

Absolwent Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Poznaniu. Współorganizator krajowego systemu Bocci. Od 1994 roku odpowiada w Polsce za tworzenie regulaminów Bocci oraz kształcenie kadr szkoleniowych i sędziów. Szef Komisji Klasyfikacji Medycznej.

kontakt: beata@polskaboccia.pl

Dariusz Borowiec – Wiceprezes PZBocci (od 2018)

Fizjoterapeuta, oligofrenotyflopedagog. Propaguje sport-terapię dla osób z Porażeniem Mózgowym. Współinicjator wprowadzenia klasyfikacji w Polskiej Bocci. Narodowy Klasyfikator medyczny. Sekretarz klubu AKSON w Zamościu

kontakt: d.borowiec@op.pl

Mieczysław Nowak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZBocci

Od ponad 20 lat pracuje wolontarystycznie w strukturach organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Propagator sportu i aktywnego wypoczynku dla tych osób. Instruktor i sędzia Bocci.

kontakt: mietek.nowak@hotmail.com

Łukasz Tarnawski – Sekretarz PZBocci

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego ze specjalnością – „Animacja Kultury i Sportu, Menadżer Sportu”. Od 2008 instruktor Bocci w ZSR Start w Zielonej Górze.

kontakt: lukasz.tarnawski@drzonkow.pl