W ramach zadania publicznego p.n. „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2019 roku” dofinansowanie otrzymało zadanie pn. „Przygotowania i udział w igrzyskach paraolimpijskich w BOCCI ” – czyli zadanie Kadry. Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 255 000,-