1.  W ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku, dofinansowanie uzyskało zadanie pn. „Organizacja imprez sportowych”. Dofinansowanie: 60 000,-

2. W ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku, dofinansowanie uzyskało zadanie pn. „Organizacja zajęć sekcji sportowych”. W ramach projektu w 2020 roku prowadzone będą zajęcia szkoleniowe Bocci w kilku ośrodkach. Dofinansowanie: 60 000,-. termin realizacji zadania: 01.01.2020-31.12.2020.

3. W ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku, dofinansowanie uzyskało zadanie pn. „Organizacja Mistrzostw Polski i Pucharów Polski”. Dofinansowanie: 40 000,-