1.  W ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, dofinansowanie uzyskało zadanie pn. „Organizacja imprez sportowych”. W ramach projektu w kwietniu 2019 roku, w Wągrowcu/Skokach odbędzie się Turniej Polskiej Ligi Bocci o zasięgu ogólnopolskim. Dofinansowanie: 60 000,-

2. W ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, dofinansowanie uzyskało zadanie pn. „Organizacja zajęć sekcji sportowych”. W ramach projektu w 2019 roku prowadzone będą zajęcia szkoleniowe Bocci w kilku ośrodkach. Dofinansowanie: 60 000,-