Nazwa zadania : Organizacja zajęć sekcji sportowych

Szczegółowa nazwa zadania: Prowadzenie systematycznych zajęć Bocci.

Stałymi zajęciami w 2018 roku objęte są 4 grupy szkoleniowe organizacji zrzeszonych w PZBocci. Łącznie w zajęciach udział bierze 40 osób niepełnosprawnych.