W Konkursie „Szansa-Rozwój-Niezależność”, w ramach 2-go kierunku pomocy „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” typ projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”, dofinansowanie otrzymał projekt pn. „Ogólnopolski system treningów w dyscyplinie paraolimpijskiej BOCCIA – sportu zawodników z ciężkimi dysfunkcjami narządu ruchu (BOCCIA 2019)”. W ramach projektu w 2019 roku prowadzone będą zajęcia szkoleniowe Bocci w dziewięciu ośrodkach. Dofinansowanie: 330 400,-