Celem głównym projektu dofinansowanego przez PFRON jest zwiększenie sprawności i samodzielności osób niepełnosprawnych z 10 ośrodków w całej Polsce poprzez udział w systematycznych zajęciach sportowych Bocci oraz pozyskanie większej liczby ON do systematycznego uprawiania aktywności ruchowej.