Lata 90

Wągrowiec 1992 – W. Maciejewski z prawej

W. Maciejewski z B.Dobak-Urbańską i R.Schmidtem, Swarzędz 2009

I Regionalne Integracyjne Zawody Dzieci i Młodzieży w Bocci, Poznań ,1998

Początki uprawiania Bocci w Polsce sięgają początku lat 90-tych. W lipcu 1992 roku grupa szwedzkich sportowców z Malmo przywiozła do Wągrowca boccię jako element programu zajęć sportowo-rehabilitacyjnych, w ramach obozu organizowanego przez SSI Start w Poznaniu. Nieznana dotąd gra wzbudziła zainteresowanie, co zaowocowało wspólnym szkoleniem. Jeszcze w tym samym roku z inicjatywy Romualda Schmidta ruszyły w Poznaniu treningi niewielkiej grupy młodych sportowców, pod nadzorem Witolda Maciejewskiego. Dyscyplina wymagała poszerzania wiedzy i umiejętności poza Polską, dlatego też od roku 1993 sportowcy startowali w cyklicznie organizowanych turniejach Bocci „Malmo Open“ w Szwecji.

W 1994 r. dzięki staraniom Beaty Dobak-Urbańskiej powstały pierwsze materiały szkoleniowe, a także ruszyła pierwsza partia krajowych kompletów piłek do gry (bile otrzymane od Szwedów padły ofiarą myszy). W 1996 r. obowiązki trenerskie przejęła Grażyna Chrystianowicz. Start wydał „Podstawy Bocci“, pozyskał środki na 30 kompletów Bocci i rozprowadził po zaprzyjaźnionych Stowarzyszeniach, co przyczyniło się do popularyzacji gry. Także systematyczne pokazy, mityngi zawodników i szkoleniowców w różnych placówkach wpłynęły na rozwój Bocci.

W 1998 r. w Poznaniu odbyły się pierwsze zawody: „I Regionalne Integracyjne Zawody Dzieci i Młodzieży w Bocci”, w których wzięło udział ponad stu uczestników. Część z nich po raz pierwszy zetknęła się z Boccią. W drugiej edycji zawodów po raz pierwszy wystartowali uczestnicy spoza Wielkopolski – z Zielonej Góry. Trzeci turniej, który odbył się 27 października 2001 roku w Poznaniu, z okazji 40-lecia polskiego sportu niepełnosprawnych miał już zasięg ogólnopolski.
Niemalże dokładnie rok później (26 października 2002) Turniej Bocci został włączony do programu I Otwartych Mistrzostw Osób Niepełnosprawnych (w kilku dyscyplinach sportowych). Mistrzostwa te kontynuowane są do dziś.

Stabilny rozwój

„I  Krajowa konferencja unifikacyjna Bocci ”- Wisła 2006

 Turniej 50-lecia, Poznań 2011

W dniach 12-17 września 2002 roku reprezentacja Poznania (12 zawodników) wystartowała w Międzynarodowym Turnieju Bocci w ramach zawodów „Europa bez Barier” w Nottingham w Wielkiej Brytanii. Kolejnymi szkoleniowcami sekcji Bocci były Dorota Kimmel, Joanna Józefowicz i Karolina Chojnacka (2002-2004). Zaczęły powstawać sekcje zarówno w Poznaniu jak i poza nim.

Od 2008 r. Boccia została wprowadzona do programu studiów jako przedmiot na kierunku fizjoterapii w poznańskiej AWF. Program przedmiotu został opracowany przez pracowników Katedry Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych dr Magdalenę Koper i dr Annę Nadolską.

Polski Komitet Paraolimpijski objął dyscyplinę patronatem, co zaowocowało zorganizowaniem pierwszej „Krajowej Konferencji Unifikacyjnej Bocci“ (Wisła – grudzień 2006 r.). Dzięki staraniom Komitetu udało się wydać pierwsze profesjonalne materiały szkoleniowe, w tym film: „Boccia dyscyplina sportowa dla osób niepełnosprawnych – gra integracyjna”, regulamin, wskazówki metodyczne i inne.

Od 2005 r. do 2009 r. odbywały się „Turnieje Bocci o Puchar Prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego” – m.in. w Zamościu, Kielcach, Warszawie, Jaworznie, Poznaniu. W roku 2010 i 2011 formuła zawodów zmieniła się na organizowane w całym kraju „Integracyjne Festiwale Sportowe”, z boccią jako jedną z dyscyplin.

W latach 2009-2010 Komitet sfinansował cykle kursów doskonalących system Bocci – „Szkolenie instruktorskie bocci” i „Szkolenie sędziowskie bocci” zorganizowane m.in. przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu i poznański START.

W 2004 r. dzięki funduszom z Unii Europejskiej udało się zrealizować projekt pt. „Startujmy razem – integracja przez sport grup społecznie upośledzonych“, a z czasem kolejne projekty: 2006 r. -„Równy start“, 2007 r. – „Start bez barier“, 2008 r. – „Start dla Kadr“. W 2008 r. Uruchomiono portal internetowy dedykowany Bocci – www.boccia.start.org.pl.

W dniach 25-27 września 2009 Stowarzyszenie „Krok za krokiem” w Zamościu organizuje pierwszy w kraju Międzynarodowy Kurs Sędziego Bocci. 21-25 kwietnia 2010 w Wągrowcu odbywają się dwa kursy – „Szkolenie instruktorskie bocci” i „Szkolenie sędziowskie bocci” z udziałem ok. 40 osób, z których 20 uzyskuje uprawnienia sędziowskie.

Profesjonalizacja

Międzynarodowy Kurs Sędziego Bocci, Zamość 2009

Kjustendil, Bułgaria 2011

W dniach 2-13 listopada 2010 odbył się „START DLA KADR 2010”, czyli kurs „Instruktora sportu osób niepełnosprawnych ze specjalnością Boccia” z udziałem 13 osób, w Wągrowcu – Start pozyskał środki w ramach V konkursu PFRON.
W latach 2010-2012 START był partnerem międzynarodowego projektu unijnego „Olimpizm a integracja młodych ludzi poprzez edukację” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie, Comenius Regio”. Stroną partnerską były instytucje bułgarskie. Działania projektowe objęły m.in. opracowanie i upowszechnianie bocci w Bułgarii. Fachowcy z Polski – pracownicy Startu, szkolili bułgarskie kadry i zawodników w bułgarskim Kjustandił i w Polsce. Młodzi zawodnicy i wolontariusze uczestniczyli w letnim obozie w Bułgarii. W projekcie zarządzanym przez R. Schmidta i B. Dobak-Urbańską wzięli udział polscy instruktorzy i sędziowie.

W 2011 roku przypadał jubileusz 50-lecia  polskiego  sportu  osób niepełnosprawnych zapoczątkowanego w 1961 roku w Wielkopolsce. Z  tej okazji w Poznaniu w dniach 12-13 listopada 2011 odbyły się Ogólnopolskie  Zawody Bocci.

Mistrzostwa Polski:
• I Mistrzostwa Polski w Bocci zorganizowano w Wągrowcu/Skokach – 28 do 30 listopada 2010 r.
• II Mistrzostwa Polski w Bocci. Zawody rozegrane zostały w hali widowiskowo – sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu w dniach 27-28 października 2011.
• Puchar Polski w Bocci – rok 2012

Polscy zawodnicy brali również udział w wielu eventach zagranicznych i międzynarodowych:
• r. 2009 – pierwszy start Polaków w międzynarodowych zawodach kwalifikowanych w Wiedniu
• r. 2010 (3-5 września) – start szerokiej reprezentacji Polski w IX Międzynarodowych Zawodach Boccia Team Event w Wiedniu
• r. 2011 (29 czerwca-1 lipca) – Europejskie Igrzyska Młodzieży, w Brnie (Czechy)
• r. 2013 – Mistrzostwa Europy w Bocci – Gumaiares (Portugalia)

15 kwietnia 2013 sąd zarejestrował Związek Stowarzyszeń „Polska Federacja Bocci Niepełnosprawnych” z siedzibą w Poznaniu. Federacja jest ogólnokrajowym związkiem zrzeszającym stowarzyszenia, kluby sportowe, związki stowarzyszeń, fundacje, ośrodki i inne osoby prawne działające w Bocci – dyscyplinie sportowej osób niepełnosprawnych. Celem Federacji jest organizacja, popularyzacja i rozwój Bocci we wszystkich formach oraz reprezentowanie, ochrona praw, interesów i koordynowanie działań jej członków. W maju 2013 Federacja podjęła starania o członkostwo w PKPar i BISFed.