Sportowiec w czasie epidemii COVID-19, opracowanie – dr Andrzej Folga