Nowe Międzynarodowe Przepisy Bocci BISFed przetłumaczone na język polski

Publikujemy nowe przepisy Bocci BISFed v. 2018 . W Polskiej Lidze Bocci obowiązywać będą od II turnieju ligowego PLB w Konopiskach 31.V-2.VI 2019

Dziękujemy pracującemu społecznie zespołowi w składzie Beata Dobak-Urbańska. Michalina Kasprowiak i Katarzyna Statucka . Poświęciły wiele czasu i wysiłku nad opracowaniem polskich przepisów. Nawet renomowany tłumacz nie znający niuansów Bocci z jej polskimi tradycjami nie byłby w stanie tak precyzyjnie oddać intencji i ducha wersji angielskiej.

Pobierz przepisy : http://polskaboccia.pl/…/Oficjalne-przepisy-BISFed-2019-akt…